Get Adobe Flash player

USŁUGI


W ramach podpisanej umowy oferujemy prowadzenie księgowości w spółkach prawa handlowego i firmach prywatnych, prowadzących księgi handlowe, podatkową książkę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu oraz karty podatkowej. Prowadzenie kadr i płac pracowników i zleceniobiorców, przygotowywanie list płac, przelewów wynagrodzeń, deklaracji ZUS i PFRON.

Wystawianie w imieniu klienta faktury sprzedaży. Przygotowanie przelewów w formie papierowej lub elektronicznej do zaimportowania przez systemy bankowości elektronicznej. Sporządzanie sprawozdań finansowych. Przygotowanie na życzenie klienta zestawień i raportów dotyczących aktualnej sytuacji finansowej, rozliczeń należności i zobowiązań.

Pomagamy w przygotowaniu wniosków kredytowych lub leasingowych.

Sposób dostarczania i odbioru dokumentów jest umowny. Odbieramy dokumenty z siedziby klienta osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej. Można także dostarczyć dokumenty do naszego biura.