Get Adobe Flash player
DOKUMENTY / UMOWYUmowy w finansach

Umowa leasingu 


Umowa leasingu jest finansową alternatywą dla kredytu.

Umowa o prowadzenie rachunku bieżącego 

Bank zobowiązuje się do otwarcia            i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego oraz do przechowywania jego środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie.

Praca

Umowa o pracę zawarta na czas wykonania określonej pracy 

Jest to jedna z umów przewidzianych        w kodeksie pracy. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Stosunek pracy wygasa po wykonaniu określonej w umowie pracy.

Jest to jedna z umów przewidzianych w kodeksie pracy. Na podstawie tej umowy pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem a ten ostatni zobowiązuje się do świadczenia pracy pod kierownictwem pracodawcy. Umowa ta wygasa jedynie w przypadku rozwiązania jej przez jedną ze stron, za wypowiedzeniem, lub w ramach porozumienia stron.

Najem i dzierżawa

Umowa dzierżawy lokalu użytkowego 

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy lokal użytkowy do używania   i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.


Przez umowę najmu lokalu mieszkalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy mieszkanie do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony,          a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.